Rodzaj zabiegu

cena

Wizyta osteopatyczna w gabinecie( obejmuje wywiad z pacjentem, diagnostykę ortopedyczną-neurologiczną-osteopatyczną, leczenie osteopatyczne i manualne)

200 zł

Wizyta fizjoterapeutyczna (obejmująca wywiad, diagnostykę, terapię)

170 zł

Wizyta fizjoterapeutyczna dziecięca

wizyta domowa 1h

180 zł

wizyta w gabinecie 1h

170 zł

Taping(opłata dodatkowa do wizyty)

30 zł

Badanie usg dla potrzeb fizjoterapii (opłata dodatkowa do wizyty)

30 zł

Rehabilitacja domowa( udary mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo- mózgowe, mózgowe porażenie dziecięce, choroba Parkinsona, urazy rdzenia)

170 zł/1h