Rodzaj zabiegu

cena

Wizyta osteopatyczna w gabinecie( obejmuje wywiad z pacjentem, diagnostykę ortopedyczną-neurologiczną-osteopatyczną, leczenie osteopatyczne i manualne)

140 zł

Dry Needling (suche igłowanie) Pinopresura (diagnostyka +terapia)

140 zł

Terapia manualna (diagnostyka+terapia)

140 zł

Metoda Bobath dla dorosłych

wizyta domowa 1h

120 zł

wizyta w gabinecie 1h

120 zł

Taping(opłata dodatkowa do wizyty)

30 zł

Badanie usg dla potrzeb fizjoterapii (opłata dodatkowa do wizyty)

30 zł

Rehabilitacja domowa( udary mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo- mózgowe, mózgowe porażenie dziecięce, choroba Parkinsona, urazy rdzenia)

120zł/1h