Rodzaj zabiegu

cena

Masaż leczniczy (30 minut)

60zł

Masaż częściowy( 20 min)

50 z

Masaż relaksacyjny(60 min)

80 zł

Drenaż limfatyczny(30 min)

50 zł

Masaż bańką chińską

50 zł

Dry Needling (suche igłowanie) Pinopresura (diagnostyka +terapia)

100 zł

Terapia manualna (diagnostyka+terapia)

100 zł

Metoda Bobath dla dorosłych

wizyta domowa 1h

100 zł

wizyta w gabinecie 1h

100 zł

Taping

40 zł

Rehabilitacja domowa( udary mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo- mózgowe, mózgowe porażenie dziecięce, choroba Parkinsona, urazy rdzenia)

100 zł/1h

Wizyta w gabinecie( obejmuje wywiad z pacjentem, diagnostyke, leczenie terapeutyczne, zabiegi fizykalne)

100 zł